Okolí a turistika - Lázně Sliač

Okolí lázní Sliač

 

Dobšinská ledová jeskyně

Leží v Slovenském ráji v údolí Hnilce. Je to největší zaledněná jeskyně v SR a patří mezi nejkrásnější a na ledovou výzdobu nejbohatší jeskyně na světě. Ledové masy se vytvářejí přirozeným ochlazováním jeskynních prostor během zimního období. Prosakující voda vytváří ledové stalaktity, stalagmity, ledopády a podlahový led, který má tloušťku do 25 m. Její prohlídkový okruh je 475 m dlouhý.

Harmanecká jeskyně

Zvaná také Izbica, nachází se ve Starohorských vrších. Je typem puklino-bořivé jeskyně, která vznikla erozivní činností podzemních vod a zřícením stropu. Její výzdobu tvoří bílé pagody, sintrová jezírka a nástěnné vodopády s narůžovělými záclonovitými závěsy. Délka prohlídkového okruhu je 800 m.

Ochtinská aragonitová jeskyně

Je největší a nejkrásnější aragonitovou jeskyní v SR v okolí lázní Sliač. Jeskyně je vytvořena v bílých a modrých krystalických vápencích. Je tvořena z chodeb a síní po tektonických poruchách, zvětšených korozí prosakujících vod. Výzdobu tvoří většinou bílé trsy a keříčky aragonitu, jejichž bílá barva ostře kontrastuje s modrými vápenci. Prohlídkový okruh měří 300 m.

Bystrianska jeskyně

Je největší krápníkovou jeskyní jižní části Nízkých Tater, v Bystrianském krasu. Sestává z klikatých chodeb ve třech úrovních. Má pěknou voskově žlutou výzdobu v podobě záclonovitých závěsů. V současnosti je v jeskyni zřízeno sanatorium na léčení chorob dýchacích cest. Prohlídkový okruh měří 650 m.

Bojnická jeskyně

Je jediná zpřístupněná vápencová jeskyně na Slovensku, nevelká dutina pod Bojnickým hradem. Jeskyně byla známa odedávna. Přístup do ní byl původně přes hradní studnu. Jezírko a zajímavá hrachová výzdoba na stěnách.